top of page

 

Ochrana dat

Jméno a adresa odpovědné osoby

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně údajů je:

 

click4time

Dieter Perin

Dlouhá ulice 74

79183 Waldkirch

Německo

Tel: 076814935824

E-mail: info@click4time.de

Webové stránky: www.click4time.de

Rozsah zpracování osobních údajů

V zásadě zpracováváme osobní údaje našich uživatelů pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy není možné ze skutečných důvodů získat předchozí souhlas a zpracování údajů umožňují zákonná ustanovení.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Článek 6 (1) (b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se naše společnost týká, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případě, že zásadní zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm.

Pokud je zpracování nezbytné pro zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují nad prvním zájmem, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. pro zpracování.

Vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel uchovávání. Skladování lze také uskutečnit, pokud to stanoví evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, kterým podléhá odpovědná osoba. Údaje budou také zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne lhůta pro uchování předepsaná uvedenými standardy, pokud nebude potřeba další uchování údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Popis a rozsah zpracování dat

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Zde se shromažďují následující údaje:

 1. Informace o typu a použité verzi prohlížeče

 2. Operační systém uživatele

 3. Poskytovatel internetových služeb uživatele

 4. IP adresa uživatele

 5. Datum a čas přístupu

 6. Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky

 7. Webové stránky, ke kterým přistupuje systém uživatele prostřednictvím našich webových stránek

Údaje jsou také uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolů je článek 6 (1) (f) GDPR.

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení webové stránky na počítač uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace. Ukládání do log souborů probíhá pro zajištění funkčnosti webu. Kromě toho údaje používáme k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá. Pokud jsou data uložena v log souborech, je tomu tak nejpozději po sedmi dnech. Skladování nad rámec tohoto je možné. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo odcizeny, takže již není možné přiřadit volajícího klienta. Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do log souborů je pro provoz webových stránek nezbytně nutné. V důsledku toho neexistuje žádná možnost námitek ze strany uživatele.

Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Používáme soubory cookie, aby byl náš web uživatelsky přívětivější. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky.

 1. nastavení jazyka

 2. Přihlašovací údaje

Právní základ pro zpracování údajů

Na našem webu také používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování.

Tímto způsobem lze přenášet následující údaje:

 1. Zadané hledané výrazy

 2. Frekvence zobrazení stránek

 3. Použití funkcí webu

Takto získaná uživatelská data jsou pseudonymizována technickými opatřeními. Data tedy již není možné přiřadit volajícímu uživateli. Údaje se neukládají společně s jinými osobními údaji uživatele.

Při přístupu na naše webové stránky jsou uživatelé informováni informačním bannerem o použití cookies pro účely analýzy a jsou odkázáni na toto prohlášení o ochraně údajů. V této souvislosti je také odkaz na to, jak lze v nastavení prohlížeče zabránit ukládání cookies.

Při přístupu na naše webové stránky je uživatel informován o použití souborů cookie pro účely analýzy a získává se jeho souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti je zde také odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro účely analýzy je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas.

účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Cookies potřebujeme pro následující aplikace:

 1. Přijetí jazykových nastavení

 2. Pamatování hledaných výrazů

Údaje o uživatelích shromážděné technicky nezbytnými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.

Analytické soubory cookie se používají ke zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Prostřednictvím analytických cookies se dozvídáme, jak je web používán, a můžeme tak průběžně optimalizovat naši nabídku. V těchto účelech spočívá i náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba skladování, možnost námitky a odstranění

Cookies jsou ukládány v počítači uživatele a přenášeny na naše stránky. Jako uživatel tedy máte také plnou kontrolu nad používáním cookies. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos cookies. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. To lze také provést automaticky. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, může se stát, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Registrace

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace poskytnutím osobních údajů. Data jsou vložena do vstupní masky a přenesena k nám a uložena. K předávání údajů třetím stranám nedochází. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: V době registrace jsou také uloženy následující údaje:

 1. IP adresa uživatele

 2. Datum a čas registrace

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas.

Pokud registrace slouží ke splnění smlouvy, jejíž je uživatel stranou, nebo k provedení předsmluvních opatření, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách je nutná registrace uživatele.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To platí pro údaje shromážděné během procesu registrace, pokud je registrace na našich webových stránkách zrušena nebo změněna. Jako uživatel máte možnost registraci kdykoliv zrušit. Údaje o vás uložené můžete kdykoli změnit. Pokud jsou údaje vyžadovány ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, mohou být údaje předčasně vymazány pouze tehdy, pokud neexistují žádné smluvní nebo zákonné závazky v opačném případě.

Kontaktní formulář a emailový kontakt

Na našem webu je kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel využije této možnosti, data zadaná do vstupní masky nám budou přenesena a uložena.

V okamžiku odeslání zprávy jsou také uložena následující data:

Tato data jsou:

 1. IP adresa uživatele

 2. Datum a čas registrace

Během procesu odesílání bude získán váš souhlas se zpracováním údajů a bude uveden odkaz na toto prohlášení o ochraně údajů.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem.

 

V této souvislosti nebudou údaje předávány třetím stranám. Údaje budou použity pouze ke zpracování konverzace.

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud k tomu uživatel dal souhlas.

 

Právním základem pro zpracování údajů přenášených v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je e-mailový kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. Pokud je kontakt uskutečněn e-mailem, jedná se rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu zasílání slouží k zamezení zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

Doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem to platí v případě, že příslušná konverzace s uživatelem skončila. Rozhovor je ukončen, když lze z okolností usuzovat, že předmětné skutečnosti byly konečně objasněny.

 

Dodatečné osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmi dnů.

Možnost námitky a eliminace

Uživatel má možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v rozhovoru pokračovat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy při navazování kontaktu, budou v tomto případě vymazány.

Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm.e nebo f GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Odpovědná osoba již nezpracovává osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti máte možnost – bez ohledu na směrnici 2002/58/ES – uplatnit své právo vznést námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

Máte také právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s článkem 89 (1) GDPR.

Vaše právo vznést námitku může být omezeno do té míry, že to pravděpodobně znemožní nebo vážně naruší realizaci výzkumných nebo statistických účelů a omezení je nezbytné pro naplnění výzkumných nebo statistických účelů.

​​​​​​

 

 

Google Analytics

Tento web využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

 

plug-in prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a instalací: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Námitka proti sběru dat

Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit službě Google Analytics ve shromažďování vašich údajů. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ Google Analytics. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

 

Facebook pluginy (tlačítko Líbí se mi)

Na našem webu jsou integrovány pluginy ze sociální sítě Facebook, poskytovatel Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („To se mi líbí“) na našem webu. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Další informace k tomu naleznete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na https://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

 

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

Zdroj: https://www.e-recht24.de

 

Morgensonne im Schwarzwald
bottom of page